Fluorite with Quartz - Yaogangxian Mine, Hunan, China.

CHFL220001

Fluorite with Quartz - Yaogangxian Mine, Hunan, China.